Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej - Zakopane-Krzeptówki


 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem jest najważniejszym ośrodkiem kultu Pani Fatimskiej i jednym z najstarszych (po Turzy Śląskiej) sanktuarium fatimskim w Polsce. W ostatnich latach do sanktuarium tego pielgrzymuje ponad 1 mln osób z ponad 50 krajów świata.

 

 

 

SPIS TREŚCI

Położenie
Historia sanktuarium
Figura Matki Bożej Fatimskiej
Sanktuarium narodowe
Park Fatimski
Figura i kapliczka św. Jana Pawła II
Adres
Sanktuaria w okolicy

 

Położenie
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej położone jest około 2,5 km od na południowy-zachód od centrum Zakopanego, przy ul. Krzeptówki.

Historia sanktuarium
Opiekę duszpasterską w sanktuarium sprawują księża pallotyni, którzy od 1946 roku są krzewicielami i misjonarzami kultu Matki Bożej Fatimskiej w Polsce. Pierwsi pallotyni przybyli do Zakopanego w sierpniu 1950 roku w poszukiwaniu miejsca na dom rekolekcyjno-wypoczynkowy dla kleryków i pallotyńskich misjonarzy. Miejsce, które zostało wybrane na peryferiach Zakopanego, było w tamtych czasach bardzo ubogie. Stało tam wówczas zaledwie kilka starych, zabytkowych domów. W 1951 roku wybudowano na Krzeptówkach dom i kaplicę pw. Niepokalanego Serca Maryi, którą 11 października 1959 roku poświęcił ks. arcybiskup Eugeniusz Baziak. Początkowo w kaplicy znajdował się obraz przedstawiający fatimskie objawienie Matki Bożej trójce pastuszkom – Hiacyncie i Franciszkowi Marto oraz Łucji do Santos.
Głównym obiektem w zespole sanktuaryjnym na Krzeptówkach jest kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej. Świątynia stanowi wotum dziękczynne za ocalenie życia Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 roku. W tym dramatycznym dniu w historii Kościoła, po Apelu Maryjnym, ówczesny proboszcz parafii ks. Mirosław Drozdek złożył deklarację: „Jeżeli Matka Boża Fatimska uratuje życie Ojca Świętego, to wybudujemy tutaj kościół, który będzie naszym podziękowaniem i symbolem zwycięstwa Matki Bożej Fatimskiej”. Budowę kościoła rozpoczęto w 1987 roku. W dniu 13 maja 1990 r., Metropolita Krakowski, ks. kard. Franciszek Macharski wmurował kamień węgielny pod budowę świątyni – cząstkę kamienia z grobu św. Piotra w Rzymie i kamień z miejsca pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. W fundamenty kościoła wmurowano także różaniec ofiarowany przez Jana Pawła II oraz zdjęcie Papieża-Polaka. Kościół na Krzeptówkach zaprojektował inż. arch. Stanisław Tylka z Zakopanego, zaś wnętrze świątyni budowano według koncepcji ówczesnego kustosza sanktuarium, ks. Mirosława Drozdka. Poświęcenia kościoła dokonał ks. kardynał Franciszek Macharski w dniu 13 maja 1992 roku.
Najważniejszym wydarzeniem w historii sanktuarium Fatimskiej Pani na Krzeptówkach była wizyta Jana Pawła II w dniu 7 czerwca 1997 roku. Ojciec Święty odprawił w sanktuarium Mszę świętą, a także konsekrował kościół. W homilii Papież podkreślił, jakie znaczenie ma dla niego to sanktuarium słowami: „Drodzy Bracia i Siostry! Wasze sanktuarium na Krzeptówkach jest mi szczególnie bliskie i drogie. Czcicie w nim Matkę Bożą Fatimską w Jej figurze. Z historią tego sanktuarium łączy się zarazem wydarzenie, które miało miejsce na placu św. Piotra w dniu 13 maja 1981 roku. Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane”.
Prezbiterium kościoła nawiązuje do tiary papieskiej, zaś tabernakulum zostało przedstawione w formie monstrancji. Powyżej tabernakulum umieszczono figurę Matki Bożej, która „czuwa” nad Najświętszym Sakramentem. Na uwagę w świątyni zasługuje również tron papieski, z którego Ojciec Św. Jan Paweł II przewodniczył liturgii konsekracji świątyni, a także witraże, w których zobrazowano historię objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 r. oraz związki sanktuarium fatimskiego i sanktuarium na Krzeptówkach ze św. Janem Pawłem II.
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem jest obecnie najważniejszym ośrodkiem kultu Pani Fatimskiej w Polsce. O randze tego ośrodka może świadczyć choćby fakt, że został on wybrany przez Konferencję Episkopatu Polski na miejsce ponowienia Aktu Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Uroczystości te odbyły się w dniu 6 czerwca 2017 r., a więc w 100-lecie objawień Matki Bożej Fatimskiej, a uczestniczyli w nim Prezydent Polski Andrzej Duda, Premier Rządu RP Beata Szydło, ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki – Przewodniczący Episkopatu Polski, kardynałowie, biskupi, duchowieństwo i wierni z wielu zakątków Polski.
Najważniejsze miejsce w programie duszpasterskim realizowanym w sanktuarium mają Uroczystości Fatimskie i Czuwania Fatimskie, upamiętniające objawienia Matki Bożej w Fatimie, a także nabożeństwa odprawiane w pierwsze soboty miesiąca. W każdym z tych modlitewnych spotkań bierze udział od kilkuset do kilku tysięcy wiernych.

Figura Matki Bożej Fatimskiej
W 1961 roku prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński otrzymał od biskupa Fatimy kopię figury Matki Bożej Fatimskiej, którą 6 października 1961 roku przekazał dla kaplicy księży pallotynów w Zakopanem. Była to pierwsza kopia figury Matki Bożej Fatimskiej przywieziona oficjalnie do Polski. Poświęcenia figury dokonał ówczesny biskup krakowski Karol Wojtyła w 1961 roku.
Figura wykonana została z drzewa cedrowego i przedstawia Maryję okrytą błękitną suknią przepasaną w talii. Z głowy spływa na ramiona długa, biała szata, której brzegi obszyte są złotą krajką. Ze złożonych w modlitewnym geście rąk Maryi zwisa biały różaniec. Rzeźba ma 120 cm wysokości. W dniu 21 października 1987 roku, w Jubileuszowym Roku Maryjnym. Jan Paweł II dokonał koronacji figury na Placu św. Piotra w Watykanie.
Łaskami słynąca figura Matki Bożej Fatimskiej znajduje się w kaplicy Niepokalanego Serca Maryi. Przed figurą modlił się Jan Paweł w dniu 7 czerwca 1997 r., przygotowując się do Mszy św. i konsekracji kościoła.
Warto podkreślić, że wiele figur Fatimskiej Pani, które otoczone są kultem w kościołach w Polsce, na Ukrainie i Białorusi zostało przywiezionych z Fatimy i uroczyście poświęconych w sanktuarium na Krzeptówkach.

Sanktuarium narodowe
Uchwałą Konferencji Episkopatu Polski z 14 marca 2018 r. zakopiańskie sanktuarium na Krzeptówkach zostało ustanowione Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej. W dniu 28 marca 2018 r., w sekretariacie KEP w Warszawie, uchwałę w tej sprawie przekazał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki na ręce kustosza sanktuarium ks. Mariana Muchy oraz przełożonego prowincjalnego księży pallotynów ks. Zenona Hanasa.

Park Fatimski
W obrębie strefy sakralnej sanktuarium znajduje się tzw. Park Fatimski. Odwiedzający to miejsce mogą zobaczyć ołtarz papieski, przy którym w dniu 6 czerwca 1997 r. Jana Paweł II odprawił Mszę św. pod Wielką Krokwią w Zakopanem. W 2004 r. w Parku Fatimskim postawiono również spiżowy pomnik św. Jana Pawła II i jego osobistego sekretarza – ks. kard. Stanisława Dziwisza. Pomnik wykonał krakowski rzeźbiarz, profesor Czesław Dźwigaj.

Figura i kapliczka św. Jana Pawła II
Przed wejściem do świątyni stoi pomnik św. Jana Pawła II, który zwrócony w stronę Tatr, wyciąga ręce w kierunku krzyża na Giewoncie – o którym mówił podczas Mszy św. pod Wielką Krokwią (6 czerwca 1997 r): „Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdańska. Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża...”.
Obok kościoła znajduje się kaplica upamiętniająca śmierć św. Jana Pawła II (2 kwietnia 2005 r.).

Adres:
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
ul. Krzeptówki 14
34–500 Zakopane
www.smbf.pl

Kustosz sanktuarium – Ks. Marian Mucha SAC

Sanktuaria w okolicy:
Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem,
Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem-Olczy,
Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej – Królowej Tatr na Wiktorówkach,
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu.

 

Spis treści.

Script logo