Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia - Jodłówka


Położenie

Historia sanktuarium
Cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia
Adres
Sanktuaria w okolicy
Walory turystyczne w pobliżu sanktuarium

Położenie
Jodłówka to wieś położona na Pogórzu Dynowskim, w dolinie potoków Jodłówka i Wólka, w woj. podkarpackim, (w archidiecezji przemyskiej), w powiecie jarosławskim, w gminie Pruchnik, około 19 km na południe od Przeworska i około 37 km na południowy-wschód od centrum Rzeszowa.

Historia sanktuarium
Pierwsza historyczna wzmianka o Jodłówce pochodzi z 1469 r. W kolejnych dziesięcioleciach wieś była wielokrotnie niszczona w trakcie najazdów Tatarów, Kozaków, Wołochów i Szwedów. Miejscowa ludność pocieszania szukała w Opatrzności Bożej i modląc się do Matki Bożej, Której kult rozwinął się od XVII wieku. Według tradycji, obraz Matki Bożej Pocieszenia początkowo wisiał na drzewie, w pobliżu źródełka, na zboczu „Góry Maryi”. Podczas żniw, pozostawione w bruździe miejscowe dziecko zostało ukąszone przez żmiję. Kiedy rozpaczona matka zaniosła umierające dziecko przed obraz i obmyła ręce oraz twarz dziecka wodą, dziecko wyzdrowiało. W miejscu cudu zbudowano kaplicę do której przeniesiono wizerunek.
Na początku XVIII w. kult Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce rozwijał się dynamicznie. Z tego względu, w 1724 r. biskup przemyski, ks. Krzysztof Andrzej Szembek powołał komisję, której zadaniem było zbadanie doznawanych w Jodłówce łask i cudów. Podczas wizytacji biskupiej w 1744 r., ks. biskup Wacław Sierakowski polecił spisywanie w osobnej księdze wszystkich łask i dobrodziejstw otrzymanych za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. W 1870 r. ukończono budowę nowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. Świątynię konsekrował ks. biskup Józef Sebastian Pelczar w dniu 8 czerwca 1907 r. Podczas prac remontowych przeprowadzonych w 1939 r. kościołowi nadano cechy stylu neogotyckiego.

Cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia
Obraz Matki Bożej Pocieszenia czczony w sanktuarium w Jodłówce pochodzi najprawdopodobniej z początku XVII w. i jest dziełem nieznanego artysty ze szkoły lwowskiej. Według pierwszego proboszcza Jodłówki, Aleksandra Pawłowskiego obraz znajdował się pierwotnie na zamku na wzgórzu Herburt koło Dobromila na Ukrainie. Historycy sztuki wskazują, że obraz mógł powstać w sokalskiej szkole malarskiej, a do Jodłówki został przeniesiony w trakcie wojen kozackich i tatarskich. Obraz został namalowany na płótnie, które nałożono na deskę. Wizerunek wykazuje podobieństwo do cudownego obrazu Matki Bożej Sokalskiej z Sokala na Ukrainie (obecnie obraz ten znajduje się w sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie).
Obraz o wymiarach 65 x 96 cm, przedstawia Maryję trzymającą na lewej ręce Dzieciątko Jezus. Dłonie Matki Bożej splatają się na wysokości kolan Jezusa. Mały Chrystusa w lewej ręce trzyma księgę, a prawą delikatnie unosi w geście błogosławieństwa.
W okresie międzywojennym rozpoczęto starania o koronację łaskami słynącego obrazu. Niestety zostały one przerwane wybuchem i przebiegiem tragicznej II wojny światowej. W dniu 5 sierpnia 1946 r. ks. Biskup Franciszek Barda ogłosił dekretem, iż obraz Matki Bożej Pocieszenia w kościele parafialnym w Jodłówce uznaje się za „łaskami słynący”. Wydarzenie to przyczyniło się do dalszego rozwoju kultu Matki Bożej oraz ponowieniu starań o przyozdobienie obrazu papieskimi koronami. Koronacja odbyła się w dniu 31 sierpnia 1975 r. Dokonał jej ówczesny metropolita krakowski, ks. kardynał Karol Wojtyła w zastępstwie za prymasa Stefana Wyszyńskiego. W nocy z 21 na 22 października 1987 r. nieznani sprawy skradli korony z łaskami słynącego obrazu. Rekoronacji łaskami słynącego wizerunku dokonał papież Jan Paweł II podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny, w dniu 2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie.


Adres i kontakt
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
Jodłówka 307
37-564 Jodłówka
Tel. +48 16 628 83 06
www.jodlowka.przemyska.pl

Sanktuaria w okolicy:
Sanktuarium Matki Bożej Chłopickiej w Chłopicach,
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu,
Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Jarosławiu,
Sanktuarium Matki Bożej Matki Brama Miłosierdzia („Myłoserdia Dweri”) w Jarosławiu,
Sanktuarium Bożego Grobu w Przeworsku,
Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach.

Walory turystyczne w pobliżu sanktuarium:
Zespół pałacowo-parkowy Krasickich w Dubiecku – zbudowany w XVIII w. W pałacu, w dniu 3 lutego 1735 r. urodził się Ignacy Krasicki, poeta, biskup warmiński i arcybiskup gnieźnieński. Obecnie w zespole pałacowym znajduje się luksusowy hotel z restauracją oraz z zapleczem konferencyjnym. Wokół zamku zachował się park krajobrazowy z przełomu XVIII i XIX wieku, a w nim bardzo cenne gatunki drzew.

Cerkiew greckokatolicka pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Dubiecku – zbudowana w 1927 r., w miejscu wcześniejszej cerkwi z 1774 r. Obecnie w obiekcie znajduje się Kresowy Dom Sztuki.

Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Pruchniku – zbudowany w 1684 r. w miejscu gotyckiej świątyni. Przebudowany w XVII w. w stylu późnego renesansu. Przy kościele funkcjonuje Muzeum Parafialne, w którym zgromadzono eksponaty i pamiątki związane z historią Pruchnika oraz bł. ks. Bronisławem Markiewiczem – założycielem Zgromadzenia św. Michała Archanioła, który urodził się w Pruchniku w 1842 r.

Rynek z drewnianą zabudową domów podcieniowych w Pruchniku – oryginalna zabudowa drewniana, typowa dla małych miasteczek galicyjskich. Najstarsze domy przysłupowe z dachami pokrytymi gontem pochodzą z XVIII wieku.

Spis treści

Script logo