Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia - Pasierbiec

Położenie
Rys historyczny sanktuarium
Pasierbiecka Droga Krzyżowa i Grota Ocalenia
Adres:
Sanktuaria w okolicy:Położenie

Pasierbiec – wieś położona w Beskidzie Wyspowym, u stóp Pasierbieckiej Góry (768 m) i Kamionnej (801 m), w gminie Limanowa, w powiecie limanowskim, w woj. małopolskim (w diecezji tarnowskiej), około 30 km na północny-zachód od Nowego Sącza.

Rys historyczny sanktuarium
Początki sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu wiążą się z nadzwyczajnym wydarzeniem – cudem ocalenia, którego doświadczył Jan Matras – galicyjski chłop z sąsiadującej z Pasierbcem wsi Laskowa. Matras został wcielony do cesarskiej armii i w 1793 r. uczestniczył w bitwie pod Rastatt (miasto w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia). Podczas walki został ciężko ranny. Pozostawiony przez towarzyszy na pobojowisku, unieruchomiony i świadom niechybnej śmierci pod kopytami koni szarżującej konnicy francuskiej, zaczął błagać o ratunek Najświętszą Maryję. W pewnym momencie zobaczył jaśniejącą postać Matki Bożej, która osłoniła go swym płaszczem. Galopujące nad nim konie nie wyrządziły mu żadnej krzywdy. Kiedy szarża wojsk francuskich minęła, udało mu się doczołgać do kwatery swojego oddziału. Opowiedział o cudownym ocaleniu współtowarzyszom i powtórzył ślubowanie złożone Matce Bożej na polu bitwy, że jeżeli wróci szczęśliwie do domu, wybuduje kaplicę ku czci Najświętszej Panienki. Ślub złożony Matce Bożej, wypełnił w 1822 r. budując w Pasierbcu kamienną kapliczkę pokrytą gontem i zwieńczoną małą wieżyczką. Matras zakupił także u nieznanego malarza ludowego z okolic Gorlic, obraz Najświętszej Maryi. W dniu 30 sierpnia 1824 r. ks. Dziekan Andrzej Danej z Tymbarku odprawił pierwszą Mszę św. odpustową na Pasierbieckiej Górze oraz poświęcił kaplicę i obraz. Przywilej odpustu i zezwolenie na konsekrację kaplicy udzielił ks. biskup Tomasz Ziegler, biskup diecezjalny tyniecki. Odtąd stopniowo rozwijał się kult do Matki Bożej Pocieszenia – najpierw wśród mieszkańców Pasierbca i okolicznych parafii, a następnie wiernych z odległych regionów Beskidów. Najwięcej pątników gromadziło się tu w święto Matki Bożej Pocieszenia, które obchodzono uroczyście w ostatnią sobotę sierpnia.
Dalszy rozwój kultu nastąpił po II wojnie światowej. W 1958 r. powstała w Pasierbcu samodzielna parafia, a jej pierwszym proboszczem został ks. Władysław Ryś. W 1973 r. kolejny proboszcz Michał Korzeń we współpracy i wsparciu parafian rozpoczął budowę kościoła – sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Świątynię zbudowano na jednym z pasierbieckich wzniesień, według projektu krakowskiego architekta inż. Zbigniewa Zjawienia. W bryle kościoła na uwagę zasługują dwie strzeliste nawy, które tworzą jakby dwa namioty i układają się od frontu w kształt litery »M«. Ołtarz główny zaprojektował krakowski artysta prof. Wincenty Kućma. W dniu 21 maja 1983 r. biskup Jerzy Ablewicz dokonał uroczystej konsekracji świątyni. Wówczas także w procesji przeniesiono cudowny obraz do kościoła i umieszczono w ołtarzu głównym. W świątyni na uwagę zasługuje także pięć witraży obrazujących „Cud pod Rastatt”, „Przeniesienie Cudownego Obrazu”, „Koronacja Matki Bożej Pocieszenia”, „Zmartwychwstanie” oraz „Sąd Ostateczny”. Wokół świątyni sanktuaryjnej, znajdują się stacje Drogi Krzyżowej, kapliczki Dróżek Maryjnych, plac koronacyjny oraz dzwonnica. W dniu 13 maja 2003 r., ks. biskup Wiktor Skworc, ordynariusz diecezji tarnowskiej, podpisał dekret erygujący Sanktuarium Diecezjalne Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu.

Cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia
Obraz Matki Bożej Pocieszenia został ufundowany przez Jana Matrasa, który poprzez fundację wizerunku i kapliczki na Pasierbieckiej Górze wypełnił ślub złożony Matce Bożej podczas bitwy pod Rastatt. Wizerunek został namalowany farbą olejną na płótnie o wymiarach 72 x 90 cm. Obraz przedstawia Najświętszą Maryję Pannę w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Artysta namalował postać Maryi w centralnym miejscu obrazu. Maryja ubrana w złotą suknię królewską i złoty płaszcz, wykończone ozdobną, ciemną krajką. Matka Boża z rękami złożonymi nad sercem, patrzy skupionym wzrokiem na ziemię. Niepokalana stoi na kuli ziemskiej i obiema stopami depcze węża. U Jej stóp widoczny jest duży półokrąg księżyca, a powyżej za płaszcza rozciąga się szarfa z napisem „Matko Pocieszenia wspomóż nas grzesznych”. Nad szarfą unoszą się dwa obłoki, na których klęczą dwaj aniołowie trzymający lilię i adorujący Niepokalaną. Nad głową Maryi, w obłokach, na tle jasnego półokręgu widnieje postać Boga Ojca, który dotyka ramion Niepokalanie Poczętej, jakby posyłał Matkę Chrystusa na ziemię. Z obłoków, w pobliżu głowy Boga Ojca, wynurzają się głowy dwóch aniołów. W dniu 28 sierpnia 1993 r. cudowny obraz Pani Pasierbieckiej został ukoronowany złotymi papieskimi koronami, które na wizerunek nałożył ówczesny ordynariusz diecezji tarnowskiej, ks. biskup Józef Życiński.

Pasierbiecka Droga Krzyżowa i Grota Ocalenia
Inicjatorem budowy stacji Drogi Krzyżowej jest ks. Prałat Józef Waśniowski. Projekt poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej i ich usytuowania w przestrzeni sakralnej sanktuarium wykonał prof. Wincenty Kućma. Ponad dwumetrowe figury zostały odlane z brązu w pracowni Piotra Piszczkiewicza w Podłężu. Budowa stacji Drogi Krzyżowej w sanktuarium trwała 16 lat. Pasierbiecka Droga Krzyżowa rozpoczyna się przy kościele sanktuaryjnym. Kolejne stacje usytuowano na ponad 500 metrowym odcinku drogi prowadzącej na jeden z pasierbieckich szczytów. Na szczycie znajduje się Golgota, a nieco poniżej pusty grób. Szczególną uwagę wiernych zwracają, w wybranych stacjach Męki Pańskiej, figury postaci Polaków, którzy zapisali się w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce i diecezji tarnowskiej: w stacji V – św. Jan Paweł II, który niesie krzyż zastępując Szymona z Cyreny, w stacji VI – bł. ks. Jerzy Popiełuszko – w miejscu św. Weroniki, w stacji VII – Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, w stacji VIII – postacie Służebnicy Bożej Stanisławy Leszczyńskiej i Stefanii Łęckiej – więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady w Oświęcimiu, które ratowały dzieci podczas porodów, w stacji IX – Bł. ks. Roman Sitka (Reaktor Seminarium Duchownego w Tarnowie), w stacji X – Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński, zaś w stacji XIV – bł. o. Zbigniew Strzałkowski – męczennik z Peru oraz Sługa Boży ks. Jan Czuba – męczennik z Kongo. Uroczystości erygowania Pasierbieckiej Drogi Krzyżowej odbyły się 26 czerwca 2010 r., a przewodniczył im ks. kard. Joachim Meisner z Kolonii. Podczas Mszy św., sprawowanej wówczas w sanktuarium pod przewodnictwem kard. Meisnera oraz z udziałem ks. biskupa Wilhelma Schramla, biskupa diecezji Passau poświęcono i wprowadzono do kościoła św. Józefa kopię cudownej figury Matki Bożej z Altötting.
Cud pod Rastatt upamiętnia Grota Ocalenia, którą zbudowano w miejscu, gdzie w 1993 r. znajdował się ołtarz koronacyjny przy którym ukoronowano łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Pasierbieckiej. W centralnym części groty umieszczono figurę Matki Bożej osłaniającej leżącego rannego Jana Matrasa. Poświęcenia groty dokonał 9 sierpnia 2001 r. ks. kard. Joachim Meisner.

Adres i kontakt:
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
Pasierbiec 98
34-651 Limanowa
tel. +48 18 33 76 261
E-mail: poczta@pasierbiec.info
www.pasierbiec.info

Sanktuaria w okolicy:
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej,
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej
Sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego w Jaworznej.

Spis treści

Script logo