Warsztaty tematyczne

15 maja i 12 czerwca 2018 roku: odbył się cykl warsztatów tematycznych poświęconych turystyce religijnej i pielgrzymkowej, zatytułowanych: „Szlak Maryjny jako jeden w czynników rozwoju pielgrzymek i turystyki na obszarze objętym projektem w południowej Polsce i na Słowacji”, dla przedstawicieli branży turystycznej.

Prowadzenie zajęć - pracownicy naukowi Zespół Geografii Religii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, pani dr hab. Izabela Sołjan a także pan Grzegorz Żurek, manager Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie a zarazem Wiceprezes Fundacji Europejska Perła Baroku.

Script logo