O projekcie

  • fot.1: Borek Stary k. Rzeszowa

    fot.1: Borek Stary k. Rzeszowa

  • fot. 2: Kalwaria Pacławska

    fot. 2: Kalwaria Pacławska

  • fot. 3: Zakopane - Wiktorówki

    fot. 3: Zakopane - Wiktorówki

Projekt pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)"
Nazwa w języku słowackim „Svätomariánska púť (Svetlo z východu”),
Program Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020
Celem projektu było stworzenie oraz promocja szlaku pielgrzymkowego wiodącego po polskich i słowackich obiektach sakralnych - miejscach kultu maryjnego. Projekt został zainspirowany średniowiecznym szlakiem pielgrzymkowym Camino de Santiago, prowadzącym do katedry św. Jakuba Apostoła Starszego w Santiago de Compostela. Przebieg szlaku pozwoli na prezentację walorów historyczno-przyrodniczo-kulturowych regionu oraz zwróci uwagę na religijną tożsamość polsko-słowackiego pogranicza. Jest nową ofertą turystyczną, która połączyła w jedną trasę pielgrzymkową sanktuaria i miejsca kultu maryjnego pogranicza.

Działania projektu miały charakter wielokierunkowy, obejmowały uzupełnienie infrastruktury turystycznej pogranicza, stworzenie jednolitej identyfikacji obiektów oraz dynamiczną kampanię promującą nowy produkt turystyczny. Inwestycję zrealizowały parafie rzymsko- i greckokatolickie (Gaboltov, Levoča, Krosno, Litmanová, Ľutina), a także zgromadzenia: Księży Misjonarzy Saletynów-Dom Zakonny, Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi. Oprócz remontu i rozbudowy miejsc kultu religijnego, powstały miejsca odpoczynku oraz zaplecze sanitarne, niezbędne na szlaku. Na jego trasie znajdą się miejscowości takie, jak: Kalwaria Pacławska, w której znajduje się zabytkowy kompleks klasztorny z XVIII w., Stara Wieś wraz z Bazyliką, z obrazem przedstawiającym scenę Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP. Po stronie słowackiej wśród miejsc objętych szlakiem znalazła się Mariańska Góra w Lewoczy, jedno z najstarszych miejsc kultu w regionie, do którego wierni pielgrzymują od XIII w. Oprócz tego trasa przebiega przez miejscowości: Gaboltov, Litmanová, Ľutina, Krosno oraz Dębowiec. Zostanie także połączona z istniejącymi szlakami turystycznymi i pielgrzymkowymi.


Termin rozpoczęcia projektu: 01.01.2017
Termin zakończenia projektu: 30.09.2021
Wartość całkowita projektu: 3 313 653, 67  euro
Wydatki kwalifikowane: 3 274 283,67 euro

 
Wartość całkowitego dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):  2 783 140,73 euro
Wartość wydatków kwalifikowanych IDMJP2: 204 400, 56 euro
Wartość dofinansowania dla IDMJP2 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):173 470, 4  euro (85%)
Wkład własny IDMJP2:  30 660. 16 euro (15%)


Okres realizacji zadań Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie: 01/2017 - 12/2018
W ramach projektu Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zrealizował następujące zadania:
Stworzono  panoramy wirtualne 28 sakralnych obiektów kultu Maryjnego
Przeprowadzono  cyklu warsztatów  tematycznych
Zorganizowano  koncerty i tematyczne pokazy w technologii videomappingu 3D  Opracowano fachowe wydawnictwo
Zorganizowano dwie wystawy tematyczne
Opracowano i wydano ulotki promocyjne wydarzenia oraz gadżety reklamowe
Stworzono stronę internetową dedykowaną wydarzeniom organizowanym przez IDMJP2 w ramach projektu

www.szlak.maryjny.pl
www.maryjny.pl

 


Partnerzy przedsięwzięcia

Partner wiodący:
Prešovský samosprávny kraj, Słowacja
www.vucpo.sk

Pozostali Partnerzy:
Województwo Podkarpackie, Polska
www.podkarpackie.pl

Inovačné partnerské centrum, Słowacja
www.ipcpo.sk

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Polska
www.idmjp2.pl

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, Słowacja
www.severovychod.sk

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová, Słowacja
www.horazvir.sk

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina, Słowacja
www.bazilikalutina.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča, Słowacja
rkc.levoca.sk

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Gaboltov, Słowacja
www.gaboltov.rimkat.sk

Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi. Polska
www.starawies.jezuici.pl

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie, Polska
www.piotrajana.pl

Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, Dom Zakonny w Dębowcu, Polska
www.sanktuarium.saletyni.pl

Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pacławskiej, Polska
www.kalwariapaclawska.pl

 

 

 logotypy 

 

Script logo