O projekcie

  • fot.1: Borek Stary k. Rzeszowa

    fot.1: Borek Stary k. Rzeszowa

  • fot. 2: Kalwaria Pacławska

    fot. 2: Kalwaria Pacławska

  • fot. 3: Zakopane - Wiktorówki

    fot. 3: Zakopane - Wiktorówki

Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu

Projekt „Szlak Maryjny - Światło ze Wschodu” („Svätomariánska púť - Svetlo z východu”) realizowany jest w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Jego liderem jest Kraj Preszowski na Słowacji (Prešovský samosprávny kraj), wspierany przez dwunastu partnerów z Polski i Słowacji.
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie oraz promocja szlaku pielgrzymkowego wiodącego po polskich i słowackich obiektach sakralnych, miejscach kultu Maryjnego. Realizowane przedsięwzięcie pozwoli wielu świątyniom znaleźć poczesne miejsce na szlakach pątniczych a także wpłynie na podniesienie walorów turystycznych i rozpoznawalność miejscowości oraz obszarów z nim związanych. Podkreśli również wartości kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe narodów słowiańskich zawarte w przesłaniu i tradycjach maryjnych oraz przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Pomoże w rozwoju infrastruktury turystycznej i stworzeniu kompleksowego produktu turystycznego.

Projekt został zainspirowany średniowiecznym szlakiem pielgrzymkowym Camino de Santiago, prowadzącym do katedry św. Jakuba Apostoła Starszego w Santiago de Compostela.

Partnerzy przedsięwzięcia:
Prešovský samosprávny kraj, Słowacja (lider)
Województwo Podkarpackie, Polska
Inovačné partnerské centrum, Słowacja
(Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawł a II w Krakowie, Polska
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, Słowacja
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová, Słowacja
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľu^na, Słowacja
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča, Słowacja
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Gaboltov, Słowacja
Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi. Polska
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie, Polska
Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, Dom Zakonny w Dębowcu, Polska
Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pacławskiej, Polska

 

 

 logotypy 

 

Script logo