Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia - Tarnowiec


Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu jest jednym z najważniejszych sanktuariów w diecezji rzeszowskiej, jednym z czterech sanktuariów w tejże diecezji cieszących się wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny ozdobionym koroną papieską. Do Tarnowieckiej Madonny z Dzieciątkiem od 1789 r. przybywają wierni z okolicznych parafii i z dalszych regionów Polski, aby wypraszać potrzebne łaski. Tarnowieckie sanktuarium jest miejscem szczególnej modlitwy obrońców życia, małżeństw proszących o dar macierzyństwa i ojcostwa, a także rodziców oczekujących narodzin swojego dziecka.

 

Położenie
Historia sanktuarium
Łaskami słynąca figura Matki Bożej Zawierzenia
Adres
Sanktuaria w okolicy

 

Położenie
Tarnowiec – wieś położona w Dołach Jasielsko-Sanockich, siedziba gminy Tarnowiec, w powiecie jasielskim, w woj. podkarpackim (w diecezji rzeszowskiej), około 50 km na południowy-zachód od centrum Rzeszowa i około 10 km na wschód od Jasła.

Historia sanktuarium
Początki sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu rozpoczynają się w 1789 roku – z chwilą sprowadzenia do kościoła łaskami słynącej figury Najświętszej Maryi Panny. Pierwotnie figura Madonny znajdowała się w klasztorze karmelitów w Jaśle i już tam słynęła łaskami. W 1785 r., w trakcie wielkiego pożaru Jasła, spalił się kościół i klasztor karmelitów. Ocalałą z pożogi figurę władze austriackie uznały za własność funduszu religijnego i nakazały zdeponować w zakrystii kościoła w Dukli. Dzięki jednak staraniom ówczesnego proboszcza Tarnowca, ks. Walentego Karwowskiego i hrabiny Katarzyny Kuropatnickiej, udało się figurę odkupić od władz austriackich (za 16 złotych reńskich i 30 groszy) i umieścić ją w kościele parafialnym w Tarnowcu. Figura została sprowadzona do Tarnowca w dniu 24 marca 1789 r. i odtąd zaczął rozwijać się kult Najświętszej Maryi Panny w Jej łaskami słynącym wizerunku. Nabożeństwo do Matki Bożej Tarnowieckiej rozwijało się w kolejnych latach dynamicznie, czego wyrazem były liczne grupy pielgrzymkowe nawiedzające sanktuarium z parafii na Podkarpaciu oraz z Węgier i Słowacji. Przybywali do Tarnowca w tak zwanych kompaniach zwłaszcza z okazji odpustów. W latach 1874–1888 proboszczem w Tarnowcu był ks. Karol Józef Fischer (1847–1931) – późniejszy biskup pomocniczy przemyski. To dzięki jego staraniom kult Matki Bożej Zawierzenia jeszcze bardziej się rozwinął. On także rozpoczął przygotowania do uroczystych obchodów 100-lecia obecności figury w Tarnowcu, które odbyły się w dniu 25 marca 1889 r. W okresie międzywojennym, ks. proboszcz Jan Warzecha rozpoczął starania o koronację cudownej figury Matki Bożej Tarnowieckiej. Uroczystej koronacji figury na prawie papieskim – za zgodą Kapituły Bazyliki Watykańskiej dokonał w dniu 8 września 1925 r. ks. biskup Karol Józef Fischer. Złote korony wykonane ze złotej biżuterii ofiarowanej przez parafian i pielgrzymów zostały niestety skradzione zimą 1938/1939 r. Podczas II wojny światowej, kiedy przez Tarnowiec w 1944 r. przebiegała linia frontu, figura Madonny Tarnowieckiej została przewieziona do Jedlicza i tam przechowywana do wiosny 1945 r. W dniu 2 lipca 1949 r. odbyły się uroczystości przeniesienia łaskami słynącej figury do nowej świątyni, której budowa trwała od 1935 roku. Rzeźba została umieszczona na emporze prezbiterium w niszy ołtarza głównego. Rekoronacji figury dokonał 2 czerwca 1970 r. ks. biskup Stanisław Jakiel, biskup pomocniczy przemyski. W dniu 12 września 1993 r. ks. biskup Kazimierz Górny, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, przed łaskami słynącą figurą Madonny Tarnowskiej dokonał zawierzenia Matce Bożej całej Diecezji Rzeszowskiej i odtąd sanktuarium nosi nazwę »Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia«.
W ostatnim dwudziestoleciu w przestrzeni sakralnej sanktuarium powstała plenerowa Dolina Miłosierdzia (Ogrójec, Droga Krzyżowa i Dróżki Różańcowe) prowadząca na Kalwarię Trzeciego Tysiąclecia, którą poświęcił 12 września 1998 r. ks. biskup Edward Białogłowski, sufragan rzeszowski. Kalwaria stanowi wymowny Pomnik Nienarodzonych i jest szczególnym miejscem modlitwy obrońców życia.
W sanktuarium pielgrzymi mogą uczcić relikwie: św. Młodzianków, św. Jana z Kęt, św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, św. Siostry Faustyny Kowalskiej, św. Joanny Beretty Molla, św. Jana Pawła II, bł. Karoliny Kózkówny, bł. ks. Władysława Findysza i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Witraże w sanktuarium przedstawiają historię kultu cudownej figury Matki Bożej Tarnowieckiej, świętych i błogosławionych, a także symbole odnoszące się do Prawd Wiary. Na mozaikach ściennych przedstawiono sceny z życia Najświętszej Maryi Panny i Jezusa Chrystusa.
W Nadzwyczajnym Roku – Jubileuszu Miłosierdzia sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu dekretem ks. Biskupa Jana Wątroby z 8 lutego 2016 r. było jednym z 15 Kościołów Jubileuszowych w diecezji rzeszowskiej i otwarta w nim była Brama Miłosierdzia.

Łaskami słynąca figura Matki Bożej Zawierzenia
Gotycka figura Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu została wyrzeźbiona w drewnie lipowym przez nieznanego artystę, prawdopodobnie na Węgrzech. Z źródeł historycznych wiemy, że figura już przed rokiem 1437 słynęła cudami w kościele karmelitów w Jaśle. Rzeźba o wysokości 153 cm, przedstawia stojącą Najświętszą Maryję Pannę, która trzyma na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus, w prawej zaś berło. Twarz Matki Bożej jest piękna, radosna i pełna wdzięku. Maryja spogląda z głębokim zamyśleniem i miłością w widza. Jej długie, złote włosy spływają na ramiona. Madonna odziana jest w czerwoną suknię z rękawami i złoty płaszcz z niebieskim podbiciem. Mały Jezus jest zupełni nagi, delikatnie uśmiecha się i z miłością patrzy również w kierunku widza. U stóp Maryi artysta wyrzeźbił postacie trzech aniołów, z których środkowy trzyma półksiężyc.

Adres i kontakt:
Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia
Tarnowiec 38
38–204 Tarnowiec
Tel: +48 13 442 42 52
www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl

Sanktuaria w okolicy:
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu,
Sanktuarium św. Antoniego w Jaśle,
Sanktuarium Matki Bożej Murkowej w Krośnie,
Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie,
Sanktuarium Bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Królowej Gór w Skalniku.

Spis treści

Script logo