Wystawy Szlak Maryjny - Światło ze Wschodu.

W ramach zadań projektu „Szlak Maryjny - Światło ze Wschodu” Instytut opracował dwie wystawy tematyczne poświęcone szlakom pielgrzymkowym wiodącym po polskich i słowackich obiektach sakralnych - miejscach kultu Maryjnego.
Przebieg trasy pątniczej pozwala na prezentację walorów historyczno-przyrodniczo-kulturowych regionów oraz zwraca uwagę na religijną tożsamość polsko-słowackiego pogranicza.
Ekspozycja stanowi bogate źródło wiedzy na temat kultu Matki Bożej na terenie Małopolski, Podkarpacia i Kraju Preszowskiego.

Obecnie wystawę plenerową oglądać można na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

Script logo